Bågtyper

De olika bågtyperna

Compoundbågencompoundbagen

Compoundbågen är den tekniskt sett mest avancerade bågen. Den är försedd med asymmetriska hjul (kammar) som växlar ner bågens dragvikt. Det gör att skytten endast behöver hålla ca 25-35% av den totala dragvikten vid fullt uppdrag.

I dagens tävlingsklasser är compoundbågen försedd med ett sikte som har en förstorande lins, peep (ett bakre siktmedel fäst i strängen), pilhylla, och ett varierande antal stabilisatorer. De sistnämnda har, som namnet antyder, till uppgift att göra bågen så okänslig som möjligt för yttre påverkan vid siktning. Själva avfyrandet av bågen sköts med releaser, en mekanisk avtryckarmekanism som varierar i utförande.

Compoundbågarna ger höga pilhastigheter och detta gör dessa lämpade för jakt, därför är det inte så konstigt att de används mycket i 3-D skytte. Intresset för compoundskyttet har allt sedan det introducerades i Sverige på 80-talet, blivit större och större.

Recurvebågensingel

Recurvebågen är kanske den  mest kända bågtypen. Namnet kommer sig av att bågens lemmar är förböjda framåt. När bågen strängas upp böjs lemmarna bakåt och får en ”recurve” (engelska för återböjande form). De flesta recurvebågar som används i dag har en mittsektion i metall med löstagbara lemmar. Moderna recurvebågar används i två av de svenska tävlingsklasserna, fristil och klassiskt.

De klassiska skyttarna använder en recurvebåge utan några hjälpmedel förutom en pilhylla och en plunger (fjäderbelastad tryckpunkt som ligger an mot pilen). Siktningen sker med hjälp av pilen och därför skjuter de klassiska skyttarna med ”underdrag” (fingrarna som håller strängen placerade under pilen).

Fristilsskyttarna har på sina recurvebågar dessutom ett sikte och twicestabilisatorer i varierande mängd och placering. De har dessutom en ”klicker”, en indikator som talar om att bågen är fullt uppdragen

Recurvbågen används främst för tavelskytte och just fristilsskyttet är den enda form av bågskytte som är representerat i OS.

 

 

 

Långbågenimage

Långbågeskyttet är närmast det ”ursprungliga” bågskyttet och har på senare år vuxit kraftigt i popularitet här i Sverige.

Långbågeskyttarna använder en båge i trä och till skillnad från de övriga bågtyperna används inga hjälpmedel. Skjutningen sker ”instinktivt”, genom att bara titta på målet och sedan låta kroppen själv ställa in ”siktet”. För att skydda fingrarna används antingen en skjuthandske eller en tabb (fingerskydd). Långbågeskyttar använder, likt de olympiska skyttarna, sig av ”mellandrag” (ett finger ovanför och två under pilen) för att dra upp bågen.
Med långbåge skjuts främst fält och 3D men även i viss utsträckning tavla.

 

Instinktivbågen

Bågen är en utveckling av långbågen där man tillåter modernare material som kolfiber och att den går att ta isär när man strängat av den. Det är tillåtet att ha en enkel pilhylla på bågen med, men inga sikten. Moderna pilar med exempelvis kolfiber i är tillåtna.