Klubbrekord

SVENSKA REKORD

INOMHUS

Niklas Nilsson, Erika Jangnäs, Johan Forsberg

SBF 18m, 24 pil, Lag i F16

Resultat: 217 poäng

Helen Forsberg

SBF 18m, 30 pil, DC16

Resultat: 279 poäng

Jonatan Fredriksson

SBF 12m, 30 pil, HC13

Resultat: 286 poäng

 

UTOMHUS

Jonatan Fredriksson

FITA 900 round 20 m, 30 pil, HC13

Resultat: 300 poäng

Helen Forsberg

FITA 50m, 72 pil, DC16

Resultat: 632 poäng

Helen Forsberg

FITA 50m, 15 pil, DC16

Resultat: 132 poäng

Ulf Rönnqvist

FITA 50m, 15 pil, HC60

Resultat: 114 poäng

Andreas Forsberg, Harri Forsberg, Helen
Forsberg

FITA 50m, 216 pil, Lag i HC21

Resultat: 1938 poäng